ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිස් වූ හිස්

හිස් වූ හිස්

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2023-February

හිත් පිරුණු මිනිසුන් හිත් බිඳුනු සිත්වලට

ඉනිමං බැන්දට

හීන හැබෑ වෙච්ච උන් හීන පැතූවන්ට

හිත් මල් පැලැන්දූවට

ජීවිතය සපිරූ උන් දුක් විඳින උන්ට

අත් දාහක් දුන්නට

ඔය කී නොකී සමහර උන් දුන් අත්

හපා කන්නෙ අමු අමුවට……

උන්ගෙ දාහක් උවමනා, වචන වලට, අකුරු වලට , ඔවා දමට මිටි කෙරුවට

දවස් ගනන් දුක් වෙවී, වරු ගනන් උන්ගෙ

වැටුනු හිත් වලට වාරු දුන්නට

අත මිට මොලවපු දම්පාට කොල පාට

කොලවල පාට අමතක වුනාට

දුකයි ඒත් උන් දන්නෑ ඔය බඩවඩන කුඹිකම ඉදිරියෙ කර්මය ඇතෙක් බවට!..…….

12/01/23