ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෙබළ දියණිගෙ මව් උදානය

සෙබළ දියණිගෙ මව් උදානය

නාලිනී කොඩිකාර - මෙල්බන් නුවර
2022-October

හිසට උඩින් නිල් අහසයි
දෙපා යටට මහ පොළවයි
මිහිකත වට මහ සයුරයි
දියණිය ඔබ ලද උරුමයි

මව් කුසින් විළිරුදා බිහිවූ
මගේ රන්කැටි දියණි බිළිදූ
පෙවූ රන්කිරි මගේ රුහිරූ
රන් මලක් ලෙස වැඩුනි සොදුරූ

ගමේ සිනා රැලි කොමලියේ
ගඟේ දිය කෙලින කිඳුරියේ
නිවසෙ සුරතල් දියණියේ
කමතෙ වැඩ කළ මිහිරියේ

රනින් වළලු නැතත් අතේ
බරට රැගෙන අවිය අතේ
රුපුන් දිනන දිරිය සිතේ
කඳුළු නොමැත ඇයගෙ නෙතේ

පපුව තුළ රැඳි යමක්
දිටිමි ඔබ තුළ සමත්
රණ බිමට ඇති පෙමක්
අවසරයි … අකමැති වුවත්

එඩිය පපා රුපුන් සමඟ පෙරළී
අහිමි වුවත් දෙපා ඔබේ ගැලවී
මගෙ දියණිය ලොවට උතුම් සෙබළී
මා ඉන්නම් කරුවක් ලෙස කිහිලී