ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිත සනසන රෝස මල්

සිත සනසන රෝස මල්

වයි.එල්.සදෙව්මිණ ප්‍රභාෂ්වර
2023-July

රෝස රෝස රෝස මල්
සුවද හමන රෝස මල්
පාට පාට රෝස මල්
හරි ලස්සන රෝස මල්

හිරැත් සමග රෝස මල්
පිබි දෙනවා රෝස මල්
නොයෙක් පාට රෝස මල්
කහ සුදු රතු රෝස මල්

මල් දැකුමට හරි ප්‍රිය වෙයි
මලේ සුවද දසත හමයි
රෝස මලේ පෙති සිනිදුයි
ගසේ තිබෙන කටු නපුරැයි

රෝස කුසුම පිපී ඇතේ
සුවද හමයි දස අතේ
බඹරැන් ඒ මේ අතේ
රොන් සොයමින් ඉගිලෙතේ

මීමැසි රංචූව උදේට එනවා
මල නොතලා රොන් ගෙන යනවා
සවසට බුදුනට මල් පුද දෙනවා
රෝස මලෙන් අපෙ සිත තුටු වෙනවා