ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිංහ බා……..

සිංහ බා……..

චමරි වික්‍රමසිංහ - පිලියන්දල
2023-November

සුප්පා දේවිටත් තිබ්බ
තව පොඩ්ඩක් හිතන්න
අම්මපා මනුස්සයෙක්
හිටියෙම නැද්ද බඳින්න.

අද ඔහොම උනානම්
ඇති වැලලිල මැරෙන්න
ලෙස්බියො සමරිසියො මදිවට
උං හිතයි සිංහයෙකුත් ගේන්න .

ලමයින්ට පුලුවන් ද
පාරක බැහැල යන්න
අම්මටත් තිබ්බෙ
තව පොඩ්ඩක් හිතන්න .

කොල්ල සිංහයෙක් හන්දා
හැකිද කූඩුවක තියන්න
නංගිත් මනුස්සයෙක් කොට
හිතන් නෑ දෙවරක් ගල් ලෙන බිඳින්න.

ඒත් කොල්ලට තිබ්බා
එක දෙයක් කරන්න
තාත්තා ගැන හිතලවත්
අම්මා මග හැරල යන්න .