ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරසවි විමානය……

සරසවි විමානය……

කොබවක කාංචනා කුමුදුනි
2021-September

තනිකම දැනී සිත දුර ගිය වෙලාවක
සිතුවිලි අවදි කරමින් කවි කලාවක
පදවැල් ලෙහී පොත් තුල යස රටාවක
සරසවි කුමරි හැඩ කර එමි විමානෙක

හදතුල නිතර දඟ කෙරු පෙම් පුරාවත
කවිකර ලියමි රස මුසු තැන් මවානෙත
සෙනෙහස උසට ලියු කවි දම් බැදීඇත
කවිපොත් තුලම එය ඇත සිත් රිදෝනැත

කවිකම රැගෙන ඉහලට යන දිනක නුඹ
පිසිමින් කදුල ඉනුමැන නෙතු ලඟට සිඹ
දිරියක් වෙලා ලඟ සිටියොත් ලොවට සැඟ
කවිලොව රැජින මම වෙමි තුටු කරන සබ