ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමනල සඳෙස -7

සමනල සඳෙස -7

ගත් කතු, සංගීතඥ මාලපල්ලේ කුමුදු අමරසිංහ - ලන්ඩනය
2023-December

දතයුතු කරුණු ගොමුව – 5

සමනොල ගිර

118. සමනල අමිල සමනොල ගිර බසින විට
නිසසල නිමල “අරණය” වට බලනු පිට
නැණසල පතල පින්බිම අද එ තැන සිට
මදනල මුකුල සරසන්නෙ ද පත් ක හට

119. සම නල පිය බදන නුඹෙ නෙත්වලට හොරා
තෙද බල සමන් සුරිඳුගෙ නම පතල පුරා
වෙද නල ගැහී සමනල අඩවිය ම සරා
මද දල යනු ද මිණිලිය ළමැදින් ම පෙරා

120. සුකොමල ගමන් තැන තැන බලමින් පැමිණී
ගත සර ගිමන් හළ හළ ගයමින් අම ගී
නෙතු හැර බලන් විඳ විඳ සතුටින් පෙර කී
සමනල කියන් දුටු දෙය දැකුමෙන් සිත කී

121. සිතකට නැඟුණු සිතිවිලි දැකුමෙන් මෙ ගිරේ
කියනට දුක – තැල්ම හද පත්ළෙන් ඉ තිරේ
වෙනසට දකින තෝතැන මනැසින් වැ තිරේ
සුළඟට ඇදෙන දුහුවිල්ලක් මෙන් වි සිරේ

122. එ දා පුරාතන වත් ගැන ඇසුණු කට
ස දා චාර හුව බැද දන තිබුණු වැට
මෙදා සොඳේ සකවල පණ ගැසුණු විට
උ දා වෙ දෝ මෙ පුරේ මිණ බිදුණු කැට

123. ඇසුවොත් පිළිතුරක් දෙන්නට බැරු ව නොවේ
දුන්නත් එය පළක් වේ දැයි සැක ය මැවේ
මුදුණත් දැක බලා බුදු පා පහ ස සුවේ
සුවපත් වෙන්න සිත විද එනු මිතු ර නිවේ

124. සිහි තල මීදුමේ හැපි – හැපි සුළගෙ එ තී
බිහි කළ පරිසරය හිරිහැර නොදෙයි සිතී
සිහි කළ තැන සමන් දෙවි තෙද බලය ඇතී
ගිහි-සත්-පැවිදි හැමට ම රැකවරණ දෙතී

125. සමන් සුරිඳු සහ දෙවි නරදුන් වැන් දූ
සතර කවි පදට රස වැඩියෙන් කැන් දූ
සපරගමුවෙ නම මහ ඉහළින් රැන් දූ
සමනොල ශිඛර බොදු දන බැතියෙන් බැන් දූ

126. කුරුවිට – කැකුළු – නවදුන් – අටකලන් ද
කඩවතු-කොළොන්නා මැද නම්වලින් ද
සැදි “සත් කෝරළය” අද එක නමින් ද
“සපරගමුව” යැයි දිනු “කවිකමින්” ද

127. දහස් ගණන් බැති දන පුද දෙමින පුරා
අහස් උසට බුදු ගුණ හඩ නැගෙන අරා
වෙසෙස් නදට “සාදු සාදු” ඇසෙන තුරා
සතොස් සිතෙන් “යනු” සිරිපා සිහින දරා

(මතු සම්බන්ධයි.)

2023.12.01