ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සංසාරික ප්‍රෙමය

සංසාරික ප්‍රෙමය

නාලක ගම්මැද්දේගෙදර
2023-August

පුරුද්දක්ද මෙ සසරේ
මා හදවිල මත පිපි
මා නිවමින්
හිමි වි අහිමි වි
ඇතට ඇදෙනා

පෙති ගිලිහි වැටේවිදැයි
නෙලාගන්න සිත බියවි
හද විලෙහි පතුලේ සැගවි
ඔබ ලගින්ම පිපෙනා

ඇසුරෙන්
දෙනෙතින් මිදි
මට නොපෙනි ‍
ඔරුවක නැග
ඇතට යන
කුමුදුලියේ

පරවි යයි
මා හද මල
ඔබ නොමැතිව
විල් තිරේ

නැවුම් විලෙක
දිවිය ලබා
ඔබ පිපුනත්
නැවුම් ලොවේ

විශ්වාසයි
ඔබේ ලොවේ
පායන සද
පායාවි මගේ ලොවේ

එදෙස බලා
සැනසෙන්නම්
දැකගන්නම්
විදගන්නම්
මගේ හදින්.