ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වනයේ තුරු’ඟනන්

වනයේ තුරු’ඟනන්

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2022-July

මල් වලින් හිස් ගවසගත් තුරු මුදුන් අඟනෝ යායෙකී
තුරු’ඟනන් ගේ නෙරිය ගවසා ඇදී යන ගං දහරකී
තුනටියෙන් ගත නමා ගං සළු අන්දනා තුරු බෝමෙකී
රිදී වන් වැලි තලා කැඩපත් සේම ගෙන උන් රූ දකී

වන සිරස් මදු පවන් බී තුරු අංගනා හා රඟ දෙතී
නෙක උසස් මල් පළඳනා හිස් මතින් ලිහි ලිහි බිම ලතී
රැළි සහස් රහසින් නඟා ඒ මල්ද ගං සළු වහගතී
කිතු යසස් පතුරා සොබා සිරි මලින් යළි තුරු ගැවසෙතී

තුරු’ඟනන් ලා දළු දෙතොල් සල සලා ගී පද ගායනා
හිරු රදුන් කිතු කිරණ විහිදා වයන්නේ එහි නාදෙනා
ගං දියෙන් ගෙතෙනා එ සළුපට රැඟුම් දී හැඩ පාමිනා
පුර’ඟනන් කෝ දෙවැනි විය මේ වන’ඟනෝ හට පැරදෙනා