ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලොතරැයි වාසනා

ලොතරැයි වාසනා

චන්දන හෙට්ටිආරච්චි - නිට්ටඹුව
2023-August

ගිණිගෙන දැවෙන සැඩහිරු කිරණින් නැවී
දහඩිය මුගුරු තුන් කන්සෙන් යයි බෝවී
පණ රැක ගන්න ලොතරැයි පත් ගෙන පේවී
මහ මං සන්දියේ ඔබ වෙත ගෙන ඒවී

විස්සට නොමැත දැන් ඇති වාසනා ගුණේ
වැස්සට උනත් දියවෙයි ජිවිතේ පණේ
අස්සට වෙලා පොලිසියෙ නැති දයා උණේ
කොස්සට හිටියෙ හතළිහ මිළ වෙලා කොණේ

වේලක් බත්ය තව වේලක් රොටී හරී
කාළක් ගන්නෙ නෑ පොල්තෙල් ගණං සරී
පාසැල් යන්නෙ පොඩි උන් පොත් නැතුව දිරී
නාහෙන් අඬන එක දිවියෙහි මිළක් දැරී

විළි වහ ගන්න කඩමළු කීපයක් වෙත
අඹුවට දෙන්න පටපිළි සළු බලල නැත
නිළ ඇඳුමකට දරුවට රෙදි ලැබිල ඇත
මැහුවම දෙන්න මුදලක් මදි සිහින මත