ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රෝස මලක පැතුම

රෝස මලක පැතුම

තීෂ්‍යා දුල්මිණි - හෝමාගම
2022-January

හේමන්ත ඍතුවේ සීතලට ගල් ගැසුණු
ලස්සනම රෝසමල වසන්තයේ මුණ ගැසුණු
හමා ගිය මාරුතය ඇය කෙරේ නෙත ගැටුණු
දුටු නිසා ඇගේ වත හදවතම හිරි වැටුණු

කිම ද නුබ ගල් ගැසී මේ ලෙසින් සිටින්නේ
මේ සීත කුණාටුව නොමැති දෝ දැනෙන්නේ
කවුරු හෝ එනතුරු ද පෙරමග ම බලන්නේ
කාට දෝ මම නුබේ පණිවිඩය යවන්නේ

සිනාසුණු රෝස මල මේ ලෙසින් පැවසුවා
මගෙන් මත් වුණු බඹරා ආදරෙන් හද රුවා
බලාගෙන සිටින්නේ මල් පෙතිත් පුබුදුවා
වසන්තය එනතුරුයි ආදරය පතුරුවා