ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රඹකැන් මවු වළප

රඹකැන් මවු වළප

කපිල ෆොන්සේකා - කොළඹ
2022-April

බෝ රුකක් නොවූ පව
සෙත් පතන පත් සරින

නුග රුකක් නොවූ පව
සෙවණ සිසිලස සදන

කුඹුකක්ද නොවූයෙමි
දිය සිසිල ආවඩන

නිවුන් කැලතද වැදූ
පිනන ඇස නහර රස
වරද පාපය අපල?

මන බදින පෑ මලින
විශ මුවාකර හසින
රවටවන නියගලා හෝ කනේරුව විනම්

නටුව කටු වසන් කර
සුවද තවරන දසත
රෝස පදුරක් විනම්

පෙළා උන් වැදූ ගැබ
හෙලා මා සියොළඟම
නසන්නට
කිමද මා කල වරද
නිවුන් කැලතද වැදූ?