ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යෞවනියගේ ප්‍රථම ආලිංගනය

යෞවනියගේ ප්‍රථම ආලිංගනය

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැළණිය
2024-April

දෑ….ස වසා… ගමි
නුඹේ.. දෑතට සිර වෙමි
තබා සවනත
නුඹේ ළය මත
ගැහෙන රා..වය අසා ඉන්නම්

මේ… මිහිරිත ම වෙලාවයි
සුසුම කොපුල ම දවයි
මහද වෙණ නැළැවෙයි
ඒ නැඟෙන හඬ ඇහෙනව ද

අවදි නොම වී ……
නිදැල්ලේ.. යමි
දුර ඈ..ත ….අර අනන්තය වෙත
තබා…. මගෙ හිස
නුඹේ….. ළය මත
හාදු වැස්සට තෙමෙන්නම්
ලවන් මී.. විත දෙන්නම්

එපා…. මට මේ ගමන තනි මඟ
සිර කරනව ද සදහට
නුඹේ සිරගේ….. මාව

29-03-2020

ප්‍රථම ආලිංගනය
යෞවනිය ට
යථාර්ථයෙන් හා තර්කයෙන්
එපිට මිහිරි සිහිනයකි