ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යටගිය නත්තල

යටගිය නත්තල

තුසිතා සුරේකා - මීගමුව
2022-February

උලා නෙක විද පාට පැහැ කල
මුවන සිසි මෙන් දිලෙනවා
රතින් හැඩ කල සරාගී තොල්
මුක වාඩමෙන් වැහෙනවා
අදුන් තැවරූ රවුම් දෙනෙතේ
හැඩය දික් කර පෙනෙනවා
රාත්‍රී ඇදුමෙන්ම සැරසී
දෙවිදු පුදනට ඇදෙනවා

මීටරේ දුර මතක නැතුවද
වැලදගෙන සුබ පතනවා
හෙට උදේ ඇති සුහද සාදෙට
නුඹත් ඒ දැයි අහනවා
පැලදි විසිතුරු වස්ත්‍ර යේ තතු
කොදුර කොදුරා කියනවා
මෙදා නත්තල එදා වාගේ
දැනෙන්නැතිදෝයි අහනවා

ලතාවක් සේ වෙලී නෙක නෙක
සල්ලාපයන් දොඩනවා
ගෙවූ මිල ගැන තෑගි ගන්නට
උජාරුවකින් කියනවා
අපෝ අරයගෙ ඇදුම හරි නැහැ
සිනහ සරදම් නගනවා
නත්තලේ අසිරිය මේකමැයි
බොහොමයක් උන් හිටනවා.

කිසිම අරුතක් හිතේ නැතුවම
නත්තලට සුබ පතනවා
අමනාප වූ අසල් වැසිය
දැක දැකම මග හරිනවා
පුස්වු සිත්වල හිස්වු සිතුවිලි
හිස් ලුලූ අත දුවනවා
විරාමයෙ තිත ජීවිතය අග
රැදෙන තුරුවම රගනවා…