ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මෙහෙණි දුවට අම්මාගෙන්….

මෙහෙණි දුවට අම්මාගෙන්….

ප්‍රේමචන්ද්‍ර රූපසිංහ - නුගේගොඩ
2021-December

දෙපා ළඟ ඇද වැටෙන
කිතුල් මල් දෙනවන්
දිගු මුහුල කපා
බිම හෙළන විට
මට නැවත විලිරුදා
වැළඳ සිහිසන් වුණා
පියවි නෙත් හැර
නැවැත ඇගෙ මුහුණ
බලන විට
සුදු නළල හැඩ කෙරුව
ඇහි බැම්ම හූරලා
පෙණ දමපු මැටි කොරහෙ
පාවෙනව
පැලේ මල් පලගත්ත දින
දෙනෙත් පියා අප හැර ගිය
අප්පච්චි පළඳවපු තෝඩු දෙක
මැටි කොරහෙ දිලිසෙනවා
දියණියනි කෙසේමම
නුඹේ වත දකින්නෙම්ද?
දිගු සසර ගොඩ වන්න
මටත් එතරට යන්න
දුවේ නුඹ මෙහෙණි වී
නුඹේ දෑත මට දෙන්න
සඟමිත් මෙහෙණිගේ
මෑණියන් වහන්සේ
මට වගේ දුක්සුසුම්
වා තලයේ පියන් ඇති
ඒ පිහිට නෙත් යොමා
නුඹේ දෙස බලනු ඇත
කරුවලේ පිට නොගොස්
කුටිය තුළ වැඩ ඉන්න
ඔබ ඔබා ඔබ හිටිය
ජංගමය තුරුළු කර
ඔබ නිදා සිටි ඇඳේ
මම වැතිර සිටිමි දුව