ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මුතු බෙල්ලා සහ කවියා

මුතු බෙල්ලා සහ කවියා

ආරියරත්න ජයසිංහ - මහරගම
2024-April

මුතු බෙල්ලෙකිය ඔහු
සයුරු ගැඹරේ වෙසෙන

නැති කිසිම හැඩයක්
නැති කිසිමකිසි අගයක්
කුඩා රළු වැලි කැටයක්
දරාගෙන කුස තුල හිඳී ඔහු

ලේ මස් නහර සිඳ බිඳ
කෙවිකෙවී දරා දහසක් වේදනා
ගලන කඳුළින් ඔපදමා
වටකුරු කොට යස රුවට
බිහිකරයි අමිළ මුතු ඇටයක්

දන්නවාද ඔබ අසා ඇතිද ඔබ
ඔහු සරි තවත් අය ඇතිද ලෝ කුස.

හද තත් කර කම්පන
පන්හිඳ සැතින් සිඳිමින
අක්ෂර රුහිරු හෙලමින
අනුන්ගේ වේදනා දරමින
ඔපමට්ටම් කර කප කපා
කවියක් බිහිකරන කවියෙකුම මිස.