ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිහිලිය රැඟුම

මිහිලිය රැඟුම

ඩී. අමරසිරි ගුණවර්දන - නවසීලන්තය
2024-June

දිසෙන කසාවන් තුරු පත්
හලමින් බිම සරස නුබේ
වැසෙන මීදුමෙන් බේරී
දිනිඳු කිරණ සෙමෙන් එබේ
ඇසෙන කුරුළු හඬ සැඟවෙයි
ඈතට පියඹලා තිබේ
ශීතල ඝන කළු වලාව
හිම වැටෙයි ද ඇයගෙ ගැබේ

අඳුර සෙමෙන් කලු කර කර
වලා කුලෙන් පිරි ගුවනේ
හිරුගෙ රැසින් බබලන පෙත
නෙතට වසන් කල දසුනේ
පෙමක මහිම ලබන සෙයකි
අඳුරෙ එලියෙ රඟ දෙමිනේ
හිරුගෙ වටේ කැරකි කැරකි
මිහි මව ලබනවා සෙනේ

සවන පෙළන ගූඩ නදම
මල් වත්තෙන් නැග එන්නේ
බමන ගතිය සිත මිරිකා
හිරු සැඟවී බැස යන්නේ
සැලෙන ලෙලෙන නිතඹ වැසී
කංචුක පළඳන් එන්නේ
සරත් සමය සිත තෙරපා
සොබා කොමළි රඟ දෙන්නේ