ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාතලි එවනු නියතය පුරඳරා කියා

මාතලි එවනු නියතය පුරඳරා කියා

අනුර හෑගොඩ
2021-February

එඩ්වින් ආරියදාස විශ්ව මිනිසාණෙනි !

සියයට එකක් අඩුවෙන් නිමුණ ද පාන
සියයට සියක් දැනුමෙන් සපිරුණි පාන
ලක්බිම විදුදනන් අතරේ අසමාන
ඔබය මැතිඳ විදු දැනුමේ රජිදාන

දිවියෙහි පරතෙරට ගිය ලක් දරු අතර
සිටියෙ ද පොත් ගුලක් නැණ පිරි ඔබ විතර
මන්දාකිණිය සිට දියතෙහි දස පතර
විහිදුනි ඔබ විසල් දැනුමෙහි විදු සතර

ඔබ නියමුවෙන් දස දහසක් නෙත් ඇරුණී
දස දහසක් දෙනා නිසි දැනුමෙන් පිරුණී
දශක අටක් නොවසා දොර ඇර තිබුණී
ඇවිදින පුස්තකාලය සදහට වැසුණී

උස් මිටි බේද නොතැකූ සත් යහ ගුණය
අප වැනි බාලයින් වෙතටත් දික් වුනෙය
ඔබ දහමකිය මිහිරිම විය දෙසු බණය
මේ හැමටම වඩා අගනෙය ඔබෙ විනය

විශ්වය පිළිබඳව නෙක තතු අසනු නියා
මාතලි එවනු නියතයි පුරඳරා කියා
එබසට නොරැවටී ඔබ දෙව් ලොවට නොයා
කල පින් ඇතිය සැනසෙන්නට නිවන සොයා