ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මවකට වඩා වෙන කවුරුද දිවි අරුණ

මවකට වඩා වෙන කවුරුද දිවි අරුණ

මංගලා රත්නායක - වැලිමඩ
2024-March

පිළිසිඳ කුසේ දසමස රැකවල දීලා
උපතක වේදනා මිහිරක ගල්වාලා
සිරුරේ රුහිරු සුදු මව්කිරි ලෙස දීලා
කිසිදින ගියේ නැත අප හැර හැංගීලා

රස මසවුළු ගෙනත් පළසක් මත හොවලා
දරු සෙනෙහස පෑවෙ හදවත් මුව සිඹලා
වදනක් ලියමි උතුරා යන ගුණ තෙපලා
මව් නමදින්න දෙපතුල මත හිස තබලා

සඟවන කඳුළු දාරක සෙනෙහස පිරුණ
යුතුකම් නොමැත ඒ වෙනුවෙන් මඟ හැරුණ
කොපමණ ලියා ගැයුවත් ඔබෙ ගුණ වරුණ
මවකට වඩා වෙන කවුරුද දිවි අරුණ