ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මග බලමි නුඹ නමින්

මග බලමි නුඹ නමින්

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලෙච්වර්ත් - එක්සත් රාජධානිය
2022-October

මා තිසර විල් ජලේ විකසිත පෙම් කැකුළ සොයන්

ඉගිල එන්න පිපි මල්ගොමු තුරු වියන් මැදින්

නුඹ ඉගිළ එන තුරා මගේ හද මදුරු දොර ඇරන්

මේ කඳුළු තොටුපළේ මම මග බලමි ඔබ නමින්

පිල් විදා රඟන රණ මොණරුන් මල් උයන් පුරා

ලං වේද සුපිපි කුසුමක උන් බොන්න රොන් උරා

මල් දුන්න බිඳී අසරණ වී ඇතත් මල්සරා

පරවෙන්න දෙන්නෙ ඇයි පිපි කුසුමකට රොන් පුරා

මියැදෙන්න වුණත් මලසුන් මත පාර මලක් වෙලා

පුද දෙන්න බැහැනෙ බිඟු කැළකට බොන්න පෙති තලා

මල් සුවඳ සොයන බමරුණි රොන් වෙතම සිත් නොළා

සිප ගන්න පමා ඇයි මම මෙහි ඉන්නෙ මග බලා