ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බෙලහීන මිනීමැරුම

බෙලහීන මිනීමැරුම

මන්දාර ලියනගේ - පර්ත් , ඔස්ට්‍රේලියාව
2022-October

ගංදබ්බයකු සේ සැරි සැරූ තුන් භවනයෙහි
අවසන සම්මුඛ විය මට මානස ගර්භයක්
සිතා එය පෙර සේ තවත් එක් මංගල ගර්භයක්
ගියා නොසිතා දෙවරක් ඉල්ලාගෙන වල්ලි අම්මාගෙන් මම වරයක්
හිරු කිරණ මව් කිරන මුසුවූ ආදරය පතා හැඬුවෙමි කෑ ගසා
නැත ඇසුනේ මා සප්ප හඬ මේ ගෝනි පඩංගුව හරහා
වේදනාව නැවතින අවසන මා මනෝකාය ගැලවින
නැත ඕනෑ නැත මට වරයක් යන්නට නැවත ඉපදෙන්නට මනු ගර්භයක