ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බිම්බා දේවියගෙන් අසමි…..

බිම්බා දේවියගෙන් අසමි…..

ශ්‍රියානි උඩගංගොඩ - මහනුවර
2022-March

බිම්බා දේවියනි ඔබ හිත තුල තිබූ සවිය
අදහනු නොහැක කෙලෙසින් වැඩූනේ වීරිය
සගවා කදුළු කැට නොදැනෙන ලෙස සිටිය
කෙලෙසද ඉතින් හිරකර ගත්තේ ඉකිය

සසරේ පුරාවට හිමි සමගින් සැරි සැරුව
කතරේ දිය පොදක් සේ නිති සෙනෙහස පිදුව
සසරේ දුක මුදනු ලෙස හිමි පිටමං කෙරුව
ඇසුරේ පුතුන් පමණද තම සිතුවිලි මැරුව

සෙනෙහස නිසා හිත ඇති වූ බැදුම් නිසා
දුක බව දැනුණු කල කෙලෙසින් කදුල වසා
හිත නම් වෙඩරුමය මගෙ හිමි ඉදිරියේ නිසා
මමනම් හඩනු ඇත ඉකියෙන් ලොවම වසා

පුංචිම දෙයට වුව නෙත කදුලින් පිරුණු
නොසිතු ලෙසින් මදකුත් සෙනෙහස බිදුණු
උදයේ දකින කල මගේ රතු නෙත් වල රැදුණු
කදුළේ ලකුණු ඇත තිස්‌ පැය නිදි වැරුණු

කල්පයක් කාලයක් පෙම් කලත් හදවතින්
දැසමානේ නැතුව කුමන සැපතක්‌ ඉතින්
සියලු කෙලෙසුන් නසා වඩින කල කහවතින්
කෙලෙසකින් සිටියාද පුතු යවා පෙර ගමන්

බැදුමන් නිසා හිත ඇතිවන අමිල සෙනේ
අබිමන් වුනත් බිදුමෙන් හිත දුකක් දැනේ
දිරිමත් දුලබ අගනුන් ලොව ඇතත් අනේ
සිරිමත් බිම්බාව ඔබ මැණිකකි ඉහල ගනේ

07/02/2022