ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීනී පද්මිණී දහනායක සමුගත්තාය

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීනී පද්මිණී දහනායක සමුගත්තාය

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-June

සිත් විලෙහි පිපි රංග සියපත
භරත රංගන අසිරි සිරි මැද
සුවඳ විහිදා දිගු කලක් තුළ
දෙස් විදෙස් සිත් පබාමත් කළ
රංගනාවිය අප්සරාවිය
පද්මිණී දහනායකත් දැය
අතැර නික්මී ගිය වගයි

මලක් මෙන් සිත සුමුදු මුදු විය
ගඟක් මෙන් හැඩ ගලාගිය දිය
සඳක් මෙන් තරු මැද පබා ලිය
මදක් නිහඬව සිට නිවී ගිය
හිඩැස පුරවනු පහසු නැත දිය

භරත රංගන කලාවක් ලෙස
අබීතව ඔසොවා තබන්නට
අසීරු වු වෙහසක් දැරූ
මවා ප්‍රතිභා ප්‍රබා නිරතුරු
ශිල්පිණිය ඔබැමය කලක් තුළ

දේශපාලන ප්‍රබලයින් හා
සබඳ නෑකම් කොතක් තිබුණත්
අතැර ඒ සැම ඔබ ඔබේ මඟ
උරුම හැකියා වඩවමින් ගිය
දිරිය ළඳෙකිය දශක අටකට
මදක් වැඩි කල් ජීවිතේ

චිත්‍රපටයත් වේදිකාවත්
එකක් විලසම සලකමින් ඔබැ
නර්ථනය රංගනය වෙනුවෙන්
සංඛ සම්මානයන් ලබමින්
වපසරිය තුළ ජීවිතේ තැබූ
සොදුරු සටහන් විශිෂ්ටයැ

දැයේ දරුවෝ නර්ථනය තුළ
දුරාතීතයෙ සිට පහන් කළ
රංග ප්‍රතිභා කලාවම ඇත
සසර සරනා තුරු සදා
ඔබට සැනසෙන්නට ළදේ
==============================
කලාභූෂන කිවිපති කවිධජ
ඩබ්ලිව් කේ සරත් විමලසිරි