ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පරාජයේ සතුට

පරාජයේ සතුට

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2021-June

පැටිකල ඉගැන්වීමි
ඔහුට
මව්බිමේ දිග පළල,
කඳු, හෙල්, ගංඟා ගැන
තේ, පොල්, රබර් ගැන

පැමිණ ගැටවරවිය අද්දරට
උගෙන මහා විශ්වයේ තතු
නඟයි පැන එක පිට එක
තර්කයෙන් මා හෙළන්නට රිසි ව

පිළිගනිමි මගේ බැරිකම

කොතරම් සතුටක් ද
මේ පැරදුම
මුනුබුරාට