ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නීතිය කුමට ද

නීතිය කුමට ද

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැළණිය
2022-June

නීතිය කුමට ද කාට ද කාගේ ද
එය හිමි රජුන්ටයි
යහතින් රජ කරන්ට යි
ඉතිහාසෙ ම සාක්ෂි

පාරේ යන නිකමුන්ගෙ
ආඩපාලි අඬහැර වලින්
බේරෙන්න යි
දමනය කරන්න යි
පර වැඩ ගන්න යි
දඟ ගේ ලන්න යි
දඟ දානකොට
ඕන නැති දේ ඉල්ලන කොට
සර්ව සාධාරණ යුක්තිය
මානව හිමිකම් වගේ
මනෝ විකාර
නිසරු දේ වල්

දෙන දෙයක් කා
ප්‍රජා අයිතිය නිදහස
ඉන්ට හැර පොත් පිටු අතර
රජුට රජ පැටියන්ට
නොකර කරදර
ඇයි බැරි උන්ට ඉන්න ට

නීතියක් දන්නවා
නිලමක්කරුවනුත් දන්නවා
බැසිය යුතු තැන අගල ට
නැමි නැමි යන්න ට
රාජ තේජස ඉදිරි පිට

නීතිය රජාගෙයි
තීන්දුත් එයාගෙයි
හිතුනොත් යවනවා
වැරදි කළ උන් ගෙදර
දමා දඟ ගෙයි
වැරදි පෙන්වන පරයින්
වැඩි ය දඟ නම්
යවනවා නොඑන තැනක ට

දමනවා කූඩු වල
සත්‍යය, සත්‍යය ඉල්ලන උන්
අසුරු සැනයට

හිටපන් සත්‍ය ඔහොම
නොකර දඟ මුහුණ පෙන්වන්න ට
මුහුණු ඕනෑ නෑ රටට
යමක් ලැබෙතොත් බඩ කටට

24-09-2021

නීති පොත් වල කුමක් තිබුනත් සර්ව සාධාරණ නීතියක් තිබිය හැකි ද ?