ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවසට එළිය සිරි දෙව්දුව අම්මාය

නිවසට එළිය සිරි දෙව්දුව අම්මාය

අමර ගුණසේකර - Marne la Valée ප්‍රංශය
2022-January

දිරිය මව සේම පිරිපුන් සවිබල ඇතිව
දකිණා සිහිණ හැබැහින් ජයගත් දිනුම
බිරිඳම වුණත් අම්මා ලෙස අප හැමට
කරණා සැළකිලිම වේ සසරේ හුරු ලෙසට

ලැබුණේ සෙනෙහසයි ඔබටත් මාපිය තුරුලේ
ලදුයේ අපයි ඔබලත් මව්ගුණ උරුමේ
මුණුපුරු මිණිපිරියගේ සුරතල් හඬ අතරේ
කොටුකර තබන්නට නොහැකිය මගෙ සෙනෙහේ

පාරමි පුරා බෝසත්වරු බුදුවන්නේ
පැතුමන් බෙලෙන් අප දරුවන් ලැබ ගන්නේ
දෑගිලි බැඳුණෙ මංගල පෝරුව මත්තේ
යළි මතු දිනෙත් අප හැම එක්විය යුත්තේ