ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිදි නොමැති රැය

නිදි නොමැති රැය

තීෂ්‍යා දුල්මිණි - හෝමාගම
2023-July

වැහි බිඳිති ගලනා
අඳුරු රැය ගෙවෙනා
සිහිනයක රැඳෙනා
නුඹ කොහෙද සිතුණා

දෙනෙත මන බඳිනා
පෙර දිනෙක ගෙවෙනා
සිතුවමක හිඳිනා
නුඹෙ රුවම පෙනුණා

නැවත නුඹ දකිනා
තුරු දෙනෙත නොනිදා
පෙර මඟම බලනා
හැටි පුදුම හිතෙනා