ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නික්ම යාම

නික්ම යාම

කපිල කුමාර කාලිංග
2024-January

නික්ම යමි
අබිනික්මනක් නම් නොවේමැයි
නැවත එමි
නිදහසක් ඇවැසිය මට
මද කලකට
ඔබට ද එය
ඇවැසි බැව් දනිමි

මැද මහ වන
පැන් පාසු තැනෙක
හිඳ රුක් මුලක
විදා දෑත් දෙපස
හිඳින්නට රිසියෙමි.

නිල් අහස් කුස දෙස
නෙතු විදමින්
සිතිවිලි ගනිමි
එක තැනකට
මිදෙමි සියලු ගිහි බැමි වලින්
එහෙත් මා තවුසෙකු නොව

යළිඳු දිව එමි
කුටුම්බය වෙතට
ප්‍රියයි මට
ඔබ හා විසුම
එහෙත් ඇවැසිය මට
නිදහසක්-විටින් විට
දනිමි එය ඔබටත් ඇවැසි බව
නොගියත් දමා කුලගෙය.

2023/12/22