ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නැඟෙන් ඔය ගිලන් යහනින්

නැඟෙන් ඔය ගිලන් යහනින්

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැළණිය
2022-September

ගලා යයි කළු ගඟ
ගලින් ගලට පැන
වෙනදා ගැලූ විලස ම
නුඹ කොහි ද දේශාටකය
සොයා සොයා එහි නැමි
සරා කඳු හෙල් මුඳුන්
පටු මං අතුරු මං පසු කර
ලංකලා ඒ සොඳුරු අප ට
පරදු කර නුඹ දිවිය

රඟහල ද කරළිය ද
තුෂ්ණිම්භූත ය
නුඹ ගිලන් ඇඳ බව
උහු නොදනිිිති

මහාවංශය
කනප්පුව මත පෙරැළි
බලා ඉන්නේ
නුඹ එනතුරුයි
අලුත් විවරණ අසන්නට

නැඟෙන ඔය ගිලන් යහනින්
පනාපුත්‍ර ය
අවසන් නොකළ දේ
තවත් බොහො ම ය
නුඹ ම මිස වෙනෙකකුට බැහැ
ඒ කිසිත් නිම කරන්න ට

20-08-22