ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙන්න බැරි සතුටක්

දෙන්න බැරි සතුටක්

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2022-January

කලකට පසු වට වැස්ස
සෝදා හැර ඇත
ගෙවුණු ඉඩෝරයේ දූවිල්ල
අලුත් මිදුලේ වැඩෙන
අඹ පැලය
නව දළු සෙමෙන් සොලවයි
සැන්දෑ සුළඟට

රට ද මා ද විඳි
සියලු පිරිපත අමතකකර
සැනසුම් සුසුමක් හෙළමි
කොහොමද ඔබට දෙන්නේ
මට පමණක් මොහොතකට දැනෙන,
මේ සතුට?