ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුක

දුක

මාලිනී හෑගොඩ - USA
2023-April

සිතේ දුකකිය තැවරුණේ
සිතෙන් විතරයි වැළපුණේ
නෙතට ඒ දුක පැවරුණේ
ඉතින් ඉන්නට බැරි වුණේ

කඳුළු නෙත’ගින් ගිලිහුණේ
කොපුල මත උණුසුම් වුණේ
දෙතොල් අග ලුණු රස වුණේ
ටිකෙන් ටික සීතල වුණේ

ගෙලට වැටිලා වේලුණේ
කාටවත් එය නොපෙනුණේ
කඳුළු ඉන්පසු ගල් වුණේ
සිනා පමණයි මතු වුණේ