ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දිය කිඳුරිය සේ

දිය කිඳුරිය සේ

අමිතා පද්මකුමාරි
2023-November

උණුසුම්ව ළයමඩල
දෙනෙත් අඩවන්ව
දෙතොල් පොපියමින්
දැවෙන සියලඟම
වැළඳගෙන සියුමැළිව
හොවා සිසිලැල් පහසේ
ගත සිතම සැනසෙමින්
නැඟෙන රැලි අතරේ
කිමිඳෙමින් තව තවත්
පාවෙමි උන්මාදයෙන්
දිය ගැබේ කිඳුරියක සේ
මුදාහැර සිතුවිලි රැහැන්