ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැයෙන් සමුගත් හේමශ්‍රි ද අල්විස්

දැයෙන් සමුගත් හේමශ්‍රි ද අල්විස්

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-January

තාම මතක ඇත ආ ගිය හැටි බැඳි පෙමිණී
කෝම ඉතින් වාවා ගන්නද අද දුකිනි
බෝම ගීත ලියූ රසරුත් කැටිකල රමණී
හේමශ්‍රි ද අල්විස් ඔහු සමුගෙන ගොසිනි

ආලින්දයේ පෙරදා මහ ගෙදර කලක්
කා සමගත් සබඳව සිටි මතක පොතක්
කාලය රන් වලටත් වැඩි වටින බවක්
ජීවන මඟ පුරා පෙන්වූ සොඳුරු සිතක්

සරල විරල නන්දිත රස නූතන ගීත
නිසල සිතින් නිති බිහිකල පද සුවිනීත
අපල දෝෂ කොතරම් තිබුණත් ළඟපාත
සුනිල මඟක ගිය මිනිසෙකි ඔහු අතිජාත

ගීයම ලියූ “ශ්‍රීණි විභූෂිත ලංකා” මියුරු
ජීවිතයට ඇත නොමියෙන කලකට සොඳුරු
දුනුකෙයියා මලක් වගේ පද වැල් ඇතිරු
මනු සිත් තුළ නිදන්ව ඇත සබඳව මිතුරු

නොදිරයි නාමය කෙනෙකුගෙ කළදේ හොඳනම්
අලුවෙයි වැලලෙයි සියොළඟ ගති ඇති නොතරම්
අඳුරෙයි හෙළ ගී නුබ කුස රන්තරු නැතිනම්
සමුදෙයි ඔබ මිනිසෙකු සේ දිව් ගෙවු මනරම්

7/12/2022