ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැන(නො)දැන

දැන(නො)දැන

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2022-August

රක්ත ධවල වර්ණ බොදව
විල් දිය මත පිපි සියපත්
දන්නවාද නොදන්නෙහිය
පත්ලෙහි විහිදුණු රොන් මඩ
පෙති මත එක බිදකුදු හෝ
යාංතමින් වත් නොරදන්
හිරු කිරණින් සැනසෙන්නට
සඳ කිරණින් බැබලෙන්නට
නොආව වග පිබිදෙන්නට

රෝස කුලේ සෙවුවන්දිය
දේදුනු පැහැ පරදවමින්
නටු අග විකසිත වූවද
දන්නවාද නොදන්නෙහිය
නටු මත කටු තිබෙනා බව
මිලාන වී යනතුරාම

සහසක් තරු කැට දල්වා
අහස් විලේ රාත්‍රියෙහි
පුන් පෝ දා උදාවෙත්ම
පුරහඳ පුරපස දිලුනේ
දන්නවාද නොදන්නෙහිය
පසු කර විත් අමාවකේ
ගන කළුවර පිය මැන බව
වළා අතර සැගවී සිට

දෙගොඩ තලා ගලාන යන
මහ ගං අතු ගංගාවල්
සරතැස විඳගනු නොහැකිව
වියැකී ඉරිතැලී ගියද
දන්නවාද නොදන්නෙහිය
ඉන් දවසෙක අත් මිදෙන්න
උත්සාහයක් නොදැරූ බව
ආමඟ උඩූගං බලාන
ගලාන යන්නට කිසිදා