ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තාත්තා

තාත්තා

ඉෂංකා මිහිරි කුමාරතුංග
2022-December

නොපෙනෙන ඈතක දෑස යොමාගෙන
ඉමක් තන්නට වෙහෙස දරාගෙන
හිනැහුනා අදත් හීන් බිම්මල්
ඉරටත් පෙර ඉර ඇහැරවාගෙන….

හීන පොදි බැද සුසුමින් වසා කර ගැට
රහස් කියා කහට කෝප්පෙට
සිරි පතුල් වදිනා මහ ගිරි දඹ තරනෙට
මග සදයි…..දූලි පොදත් දෑතින් විසිරවාගෙන…

නැතත් ලය දිය කරන්නට එරී
කල සතක් කිරෙන් පිරී යන
කුසෙන් නොදැරුවත් ලයෙන් දැරූ විලි බර
පමා කලේ…..මතු බුදු බවයි සසර බැදී යන…

අප්පච්චි ලා…ලොව හිනැහෙන තුරු
බුදුන් දැක්කා වාගෙයි හැම උදෑසන…..