ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගාසා තීරය.

ගාසා තීරය.

ආරි ලියනගේ - ඉතාලිය
2023-November

ගලා ගියා නම් මහ මුහුද ට
පලස්තිනුවන්ගේ රුධිරය එදාසිට
මධ්‍යධරණී මුහුදේ ජලය
රතුම රතු පාට සහතිකයි අද.

ගලා ගිය නම් මහ මුහුදට
මව් පිය දරුවන්ගෙ කඳුලු වැල්
මධ්‍යධරණී මුහුදේ ජලය
ලුණුම ලුණු රසයි සත්තකයි අද

ගලා ගිය රුධිරය කඳුලු
උරාගත්තේ කාෂ්ටක පොලොව
කම්පා වුනත් මහ පොලොව
කලේ නැත භූමිකම්පන
වැටෙන මිස්සිලි කරණ කමිපණ
දරන්නේ කෙලෙස හඳේ කම්පන.

අනාගත දිනෙක
ගාසා තිරයෙත් පිපෙයි මල්
රතුම රතු පාට මිස
වෙන පාට නැහැ ඒ පොලොව යට
හැම රේණු අගකම දිලෙන පිනිකැට
ඒ තමයි එදා නෙත් හෙලූ කඳූලු කැට.