ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කඳුළු මල්

කඳුළු මල්

විදර්ශා පතිරත්න - කොබෙයිගනේ
2023-March

මන්දිරේ පියස්සෙන් කඳුළු මල් මත යැපී
දොා්ණියේ ඉරි තැලුණු හිත ගියෙද හිරි වැටී
බත්පතට දවසේම අම්මා බැලමෙහෙ ඇතී
ඉල්ලුවට හඳමාමා දීලා නෑ කිරිපැණී

හිමි නොවුනු අහිමි වුණු දේ නමට කළකිරී
අනවසර සුසුම් වැල් පපු ගැඹුර ගිනි ගනී
පරතරය එය තමයි මතය හුදු ඇති නැතී
සංසාරේ කාට හරි නුඹත් තව ණය ඇතී

දෙදුන්නේ සත්පාට නෙත් මානෙ පෙනි පෙනී
ළං වෙන්න බැරි තරම් දුරක වග නුඹ දනී
පියාපත් සලාපන් කොහොම හරි හරිගැහී
ඉමක් නැති නිල් අහසෙ නුඹට හිමි තැන ඇතී

ඒත්

ප්‍රවේසම් වී ඉඳින් උකුසු ඇස් ඩැහැ ගනී