ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කටු කම්බි හරි විසයි මගෙ පුංචි සමනලිය…..

කටු කම්බි හරි විසයි මගෙ පුංචි සමනලිය…..

උදයංගනී විජේරත්න
2024-June

මත් බඹරු සැරිසරයි
ඉඟි දෙවන තුරු නොයිඳ
රත් දෙනෙත ගිනි ගනියි
උන් අසල පෙම කොහිද
ලත් සැණින වින කරයි
ඉන් මිදෙනු දුක නොවිඳ
අත් නොහැර නුඹ රකියි
මව් පියන හිත නොරිද…

දුර අහසෙ ඉගිලෙන්න
දුව තවම සියුමැලිය
අර පෙනෙන වැටඉන්න
හරි විසයි සමනලිය
හැර දෙනෙත විමසන්න
දඟ කරන තරුඑළිය
පුර සඳට මියැදෙන්න
ඉඩ නොරඳ සැණකෙළිය….

වැට ඉමෙන් දුර යන්න
ගුණ නැණින් බැබළෙමින්
දැන හොඳින් ඉගිලෙන්න
රුපු සතුන් මැඩලමින්
මුදු ලෙසින් සුපිපෙන්න
ලොව ඉතින් සරසමින්
දුව තුටින් හිනැහෙන්න
මව් පියන් සනසමින්…

Photo Credir ; AARN GIRI