ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබ , මම සහ විශ්වය

ඔබ , මම සහ විශ්වය

අශෝක හඳගම
2023-May

මගේ පුංචි පටු ලෝකය ඇතුලේ
විසල් රුකක් වී ඔබ සිටියා.
ඔබ මා අතහැර ඉන් පිට වුණු දා
මහා හිස්කමක් මට දැනුනා

මම මගේ යැයි සිතා සිටි ඔබ
මගේ පමණක් නොවේ දැනුනා
මහා හිස්කම වසා පැතිරුණු
තිත්ත රසයක අපුල දැනුනා

දැනුණු තනිකම මකා ගන්නට
ඔබෙන් හිස් වුනු මගේ ලෝකේ
මගක් හෙව්වත් හමුවුණේ මට
මම ම පමණයි හුදකලාවේ

මාව පන්නා දැමූ පසු ඉන්
මම ද නැති මේ සිරුරේ ගුලිවී
අනන්ත වූ මේ මහා විශ්වය ම
කැටිවී ඇති බව දැනගත්තා