ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උත්තම ජීවිතය

උත්තම ජීවිතය

උතුරු ලන්ඩනයේ එන්ෆීල්ඩ් පන්සලේ පනාමුරේ තපස්සී හිමි
2021-October

සෙනෙහස සිසිල් දිය සපිරුණු ගඟකි දයා
ගෙන දෙයි සැමට එහි දියබිඳු පවස සොයා
හෙමිහිට ගලන විට හැම තුටු කරන නියා
මා දුටු සෙනේ ගඟ සම්බුදු සමිඳු පියා

දුටුවිට වරක් කෙනෙකුට තව දෙතුන් වරක්
හිතෙනව බලන්නට හැරි හැරි තවත් වරක්
හිමි කර ගනු පිණිස සුන්දර මෙවැනි රුවක්
පින්කර ගනු මැනවි හැම මොහොතකම තවත්

මදහස පාන විට කුසුමකි සොඳුරු බර
වැඩ සිටි විටදි ඇස පිනවයි දකින වර
සිහිවන විටදි සිත සැනසෙයි දුරැර බර
බුදු හිමි හිරුය දුකඳුර දුරු කරන තිර

ඇත්නම් දකින්නට දවසට දෙතුන් වරක්
පෙර කළ පිනකි මට නම් ඇත එබඳු පිනක්
ලැබගනු පිණිස ඔබ සැම දෙන එයට ඉඩක්
බුදු හිමි දකින්නට කරගනු මැනවි පිනක්

සුමිහිරි සුමුදු බස කරුණා දයාපිරී
ගෙනදෙයි කණට සැම දුක් බිඳ අමාසිරී
පවතිනු පිණිස ඒ මිහිරිය පිරීතිරී
පානය කරනු මැන දම් රස සුමීහිරී