ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අසරණ කළ මිහි මවුන්

අසරණ කළ මිහි මවුන්

අන්ජලී චන්දිමා සිල්වා - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
2021-August

කැළි කසළ දම දමා
මිහි මවුන් ලෙඩ කළා
හති වැටුණු ඇගේ හද
පෑරුවා…

සතුන් හට සෙවන දුන්
ගහකොළ ද සිඳ දමා
රිදවුවා මිහි මවුන්
හැඬවුවා…

නිල් දියෙන් එළිය වුණු
ගංගා ද ඇළ දොළ ද
සිඳී ගොස් මිහිතලය
වැනසුනා…

සොඳුරු සුව දසුන් මැවු
පරිසරය අඳුරු කර
දනන් සිත් සේ සුවෙන්
වැජඹුනා…

පණ අදින මිහි මවුන්
ජීවිතය අයදිමින්
තව තවත් සියලු දේ
ඉවසුවා…