ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අමර – දේවයාණෙනි,

අමර – දේවයාණෙනි,

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2023-November

මිහිරි වීණා නදට රස මුසු
ඔබේ කටහඬ ගැඹුරු සියුමැලි
දැනුත් ගුවනේ ඇසේ නිතර ම
අපේ සිත් විකසිතවෙලා මුදු

සරම ඇඳ ගැමි ගමන යන හැටි
තරම දැන තත් පිරිමදින හැටි
උඩගු මානය ද්වේශ සිත් නැති
තව ම ඔබමයි අපට මිණි මුතු

මිනිස් ගුණ දම් සිතක බල ඇති
ඔබේ රූපෙට වෙනත් රුව නැති
වත නැතත් මතකය මැකී නැති
අමර ස්වරයේ ඔබයි හඬපති

( ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව ගාන්ධර්වයා අහාවප්‍රාප්ත වී වසර 7 ක් පිරීම නිමිත්තෙනි)