ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අභිවන්දනා ලබනේය විදුමව් වාසනා…!

අභිවන්දනා ලබනේය විදුමව් වාසනා…!

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2023-January

පොළොව් තලයෙන් උනාගත් රස සාරබර ඇති ආසිරී
දෙමව් මා විදු වැඩූයේ අප දයාවෙන් නිතැතින් පිරී
සදෙව් ලොව මට මෙහිම විය ඒ මවුන් මහ සෙවණක් සරී
නිමව් වී ඇත ඍතුවක් තව වසන්තයකට දොර ඇරී

හිස් අතින් විත් උස් මනස් ගෙන ඉගිල යන්නට දිරි ගෙනා
ගස් එකක් නෑරම නුඹේ බිම දෙන්නෙ අප ගැන එබැවිනා
උස් අහස් තලයෙන්ද ඔබ්බට ඇඳෙන ගී අපෙ පැබඳෙනා
සෙස් ලොවින් අභිවන්දනා ලබනේය විදුමව් වාසනා

ලෙයින් නොව ආදරෙන් බැඳි මා සොයුරියන් සමඟින් දිනා
නෙකින් නෙක හැකි සෑම දස්කම් විදු මවුන් ළඟ පාමිනා
මෙයින් යැයි පෙන්වන්න හැකි එක හිස්තැනක් වත් නොමවෙනා
තුටින් කඳුලෙන් කිරුළකින් විදු මවුන් පුද අප නික්මෙනා…