අනවරත මගියෙක්

ඩී. අමරසිරි ගුනවර්දන  - නවසීලන්තය
ඩී. අමරසිරි ගුනවර්දන - නවසීලන්තය
2021-September

සර්පිලකාර වී නැගෙන රුක් වදුලකිය
පොළව මත ගලන ගං ජලය දෙයි තෙතමනය
නෙක වදුළු ගස් කොළන් සරු පසක් තනන්නෙය
සත් වගද මිනිසුන්ද මැරි මැරී පස් යටය

විටින් විට ගිණි ගන්න රුක් වදුල නොමැරේය
ගිණි ගනිද්දී ලොවම බියෙන් වෙව්ලා යාය
සර්පිලාකාර රුක ගිණි ගත්ත විලාශය
සිතුවමට නගන්නේ මැරෙන ඒ මිනිසාය

අනවරත ගිණි සිළුව පැන නැගෙන තිත කොතැන
සොයා යන්නෙක් වේද ඒ මෙලොව මිනිසාය
කා විසින් වැඩෙන ගස පුළුස්සා ලන්නේද
ගිණි සිලෙන් මැරි මැරී සොයන්නේ මිනිසාය