ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

2020 නරකමත් නෑ

2020 නරකමත් නෑ

ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ
2021-February

අසුභය කියා හිතුනට ගිය වසර ගෙවී
මුසුවිය කලු වලා වල සුදු ඉරි ද මැවී
ගොඩගිය එකම ඇති මර උණ ගැනී දැවී
කොවිඩය හැදී පොලොවට සමතලා නොවී

පස්දෙන එකට ගිය දවසක ගමන අග
පස්සෙන් ඇනපි කාරෙක කුඩු උනා මග
ගැස්සෙන සැලෙන බව විතරයි දැණුනෙ ඇඟ
විස්සත් නරක නෑ චුට්ටක් වගෙයි දඟ

පරතෙර ඈත වතුරෙත් කෙළවරේ එහා
යටකර දැමුණු සෙනෙහස් බීජයකි ලිහා
විස්තර මොටද ඇහුනොත් කරදරයි මහා
එච්චර නරක නෑ විස්සත් ගිය ද වහා