ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සඳ

සඳ

ශ්යාමලී ගමගේ
2023-February

සදේ නුඹ රැව දුටුවා මා…
ඇති තරමි තරැකැට මැදින්..
පුරා සදටම පෙමිකලා මම..
රැයපුරා නොනිදා තුටින්..

පියාඹන්නට ආස හිතුනත්..
හිතේ හැටියට ඉගිලිමෙන්..
පියාපත් නැත සවිකරන් මම..
බලා හිදිනෙමි නුඹේ නමින්..

ඵන්නේ කවදද ඵක්කරන් මා..
කුඩු වන්නට නුඹේ ලගින්..
නුඹේ උණුසුම මතක් වනවිට..
කඳුලු වැගිරෙයි නෙතු අගින්..

2023/01/29