ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සත්‍යය ගයන්නී

සත්‍යය ගයන්නී

විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි
2023-December

සත්‍යය ගයන්නී
හදවත පාමිනිය

හෙළ දන මන දිනූ
ගී මන්දාකිනිය

තවමත් කිරුළ බිම
නො තැබූ රාජිනිය

ලොවටම එකයි – ඈ
නන්දා මාලිනිය