ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලෝවැඩ සඟරාවේ සිත්ගත් කවි

ලෝවැඩ සඟරාවේ සිත්ගත් කවි

වීදාගම මෛත්‍රීය මහා නායක හිමි
2021-September

දවසක් පමණ සිල් රැකි කුලඟනක් පෙරා
දහසක් සුරඹ පිරිවරමින් රුවින් සරා
තවසක් දෙවිඳු ළඟ සිරි විඳි නිරන්තරා
විගසක් එ සිල් තොර නොකරව් සිතින් දරා

පූර්වයෙහි එක ම දවසක් සිල් රැක්කා වූ ස්ත්‍රියක්, දෙවඟනන් දහසක්
පිරිවරා ගෙන, රූපශ්‍රීයෙන් ද අග්‍රව, මේ දක්වා ම සක් දෙවිඳු සමීපයෙහි
සම්පත් විඳියි. ඒ හෙයින් ඒ ශීලය ස්වල්පයකුත් නොබිඳ සිත්හි
දරමින් ම රක්ෂා කරව් .