ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහළු විය

මහළු විය

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලෙච්වර්ත් - එක්සත් රාජධානිය
2024-May

අරගෙන සැරයටිය තනියට ළඟ හිඳින
පළඳින උපනෙතට රිසි ලෙස ලොව හැඳින
වෙව්ලන දෙපා ඇණ ඇණ මං ලකුණු දැන
ඇවිදින මහළුවිය එළඹින තනිව යන

අතිනත් බැඳන් ආ අසනිය මතදි බැඳී
සිතගත් පියඹ ඇත බිතුසිතුවමක රැඳී
තවමත් නැගෙන හදවෙණ සත්සර නො බිඳී
ඇසුණත් නොමැත මිහිරක් පෙර විලස විඳී

පෙරදා දෙවුර දෑලේ සැතපූ දරුවන්
හැරදා ගිහිං උනුනගෙ ලොව තනන ලෙසින්
සැමදා ගණින අතැඟිලි උන් දකින රිසින්
සිඳදා ලනු සිතයි සිහිවන විටදි ඔවුන්

දෙසවන් බිහිරිමුත් එය සැපයකි මහරූ
නැතියෙන් ළතෙත් වදනක් මිස දෑ කුරිරූ
දෙනුවන් බොඳ වුවද පණ නල සිඳෙන තුරූ
තනියෙන් හිඳිමි තනිකම හා වී මිතුරූ