ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මල්වන් දරුවන් සුරකිමු

මල්වන් දරුවන් සුරකිමු

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-October

ඔක්.01 දිනට යෙදෙන ලෝක ළමාදිනය
වෙනුවෙනි

කල් යල් බල බලා පසිඳුරු පහස පැතු
සිල් පද නොබිදිමින් සිත් අවපසට නතු
නිල් කැට මැණික් ගල් මෙන් මහ පොළොව සතු
මල් වන් ළමෝ පිපි මල්මෙන් රැකිය යුතු

ඇති මුත් කොතෙක් අග හිග කම් ඔඩු දුවලා
සතියෙන් දිවිය යහ මඟටම යොමු කරලා
නිතරම දැයට බැති දූ දරුවන් හදලා
ගති හුරු පුරුදු යහපත්,.දෙනු සිප් වඩලා

යන්නට නොදී දරුවෙකු හට වැරදි මඟ
සන්තකයටම ගෙන නිරතුරු සොයනු වග
පින් ඇති දූ පුතුන් සිවු දෙස ඇතත් හුග
සන්සුන් බවෙන් ගිලිහෙන ඇත කරුණු ළඟ

දන්වා නොදන්නා බව මතු උරුම පවා
ගන්වා වැරදි පිළිවෙත් දරුවනට පොවා
පෙන්වා සෙනෙහසක් ළැමැදෙහි නොමැති මවා
ගෙන්වා ගනිති දුම්වැටි දූ පුතුන් ළවා

හිංසන වලට ලක්වෙන කැකුලියන් කුඩා
දැල්වෙන මහා ගිනිදැල් මෙන් වැටෙන හඬා
දිස්වෙන අයුරු දින දින සිත් කරන විඩා
පත්වෙන බවමැ පෙන්වයි දැය වැටෙන කඩා

කවරෙකු වුවත් තිරිසන් ගති පිරුණ ලොවේ
තවෙකෙකු කරන වරදක් නොහදුනන ලොවේ
කිසිවෙකු වුවද පෑ ජඩ ගති දුටුව මුවේ
දරුවෙකු කියන්නේ මහ මිනිසෙකුට නොවේ

අත රැදී ලොසින්ජර මෙන් මත් රුදුරු පෙති
ඇත අද සතර කොණ පාසල් බිමෙහි පැති
කැත මිනිසුන්ගේ මේ වැඩ මුදලටම ගැති
චුත වෙන දිනක් ඒදැයි කුකුසකිය ඇති

කටමැත නොදොඩමින් ඇස් ඇරගෙන ඉදිමු
රටකට උරුම සම්පත ගැන නිති සිතමු
වැට කොටු කෙසේ හෝ සැම එක්වී බදිමු
හෙට ගැන සිතා අද දරුවෝ රැක ගනිමු
===============================