ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ප්‍රේමණීය ම සුළං දහරා

ප්‍රේමණීය ම සුළං දහරා

පියුමි ජයකලණි වික්‍රම ආරච්චි - ලන්ඩනය
2023-August

නිරාමිස සුව දැහැන් බිඳලන
ප්‍රේමණීය ම සුළං දහරා

සරා සඳ මත වැතිර ගෙන හිඳ
කැලණි ගං දිය සිඹින මිහිරා

පුරාණෙක රැඳි මතක සමරුවෙ
සිතුවමක් වන දියහි සීරා

කිරාමැන නොබලමින් ලතැවුල්
අදත් මේ ගඟ ගලයි පීරා

සකද මලයි බබළු වැලයි කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන්